Banner baigiamojo gynimas

Darbo užmokestis - Marijampolės meno mokykla

Informacija apie Marijampolės  meno mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu.

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo ir tarifikuotų valandų skaičiaus.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas

tik gavus jo sutikimą.